OBLAATIT » Turun Birgittalaisluostari ja vieraskoti

Birgittalaissääntökunnan
maallikko-oblaatit

Maallikko-oblaatit ovat ihmisiä, joita birgittalaissääntökunta ja sen hengellisyys erityisesti kiinnostaa ja jotka haluavat pitää läheistä yhteyttä sääntökunnan luostareihin ja auttaa niitä niiden toiminnassa. Oblaatit liittyvät birgittalaissääntökuntaan, mutta pysyvät maallisessa ammatissaan ja perheessään. Oblaattilupauksen antanut ei voi liittyä mihinkään muuhun sääntökuntaan eikä sääntökunnan maallikkojärjestöön. Ruotsissa oblaatit käyttävät nimensä perässä tunnusta OblOSsS. Turun luostarilla on ollut oblaatteja jo yli 20 vuotta. Välillä oli myös Helsingissä oma ryhmä. Oblaatit kokoontuvat noin kerran kuussa. Kokouksessa on vesper ja adoraatio yhdessä sisarten kanssa, voileipäkahvit ja yhteinen meditaatio moderaattorin johdolla (nykyään isä Nguyen Toan Tri). Kerran vuodessa (syksyllä) on viikonloppuretriitti. Keväällä teemme myös retkiä, viime aikoina olemme tutustuneet suomalaisiin Birgitta-kirkkoihin. Oblaattiryhmät ovat ekumeenisia, mukaan voi tulla myös luterilainen tai ortodoksi. Maksamme vuosittain pienet kausimaksut keväällä ja syksyllä.
Oblaattiryhmät vaalivat birgittalaista hengellisyyttä, tukevat birgittalaisluostarinsa toimintaa ja ovat ekumeenisia. Jäseneksi haluava osallistuu aluksi ryhmän toimintaan "kuuntelijana". Kuuntelijaksi tulossa oleva ottaa ensin yhteyttä isä Tri’hin, joka on ryhmän moderaattori (050 3617 942, tri.nguyen@katolinen.fi). Kuuntelijana oloaika on enintään 6 kuukautta. Jos kuuntelija päättää anoa jäsenyyttä, hän ilmoittaa luostarin esimiehelle, joka yhdessä moderaattorin ja oblaattien kanssa päättää hyväksymisestä. Jäseneksi haluava antaa noviisilupauksen messussa ja vuoden koeajan jälkeen oblaattilupauksen. Jos jäseneksi haluava ei ole katolilainen, lupaukset annetaan vesperissä (ei messussa) ja kaava on erilainen (Mariaa ei mainita). Hänestä ei tule oblaattia, vaan rinnakkaisjäsen. Hänellä on kuitenkin käytännössä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin oblaatilla. Oblaatin tulee lukea kotona laudes ja vesper päivittäin, osallistua ryhmän toimintaan (yleensä kuukausittain) ja uudistaa lupauksensa vuosittain. Oblaateilla on suomeksi käännetty vihkonen, joka sisältää oblaattisäännön, toimituksien kaavat ja oblaattien rukouksia. Oblaattius on elinikäinen, mutta lupaus ei kuitenkaan ole peruuttamaton.
Turun ryhmä kokoontuu kuukausittain. Kokouksissa on läsnä oblaatteja, rinnakkaisjäseniä, kuuntelijoita ja moderaattori sekä luostarin esimies. Kokoukset käsittävät vesperin, teoreettisen ohjelman (vaihtelee) ja hartauden. Oblaattiryhmä on järjestänyt lisäksi itse retriittejä sekä osallistunut birgittalaisluostarin järjestämiin retriitteihin. Oblaatit pyrkivät myös auttamaan luostaria käytännöllisesti. Oblaatit ovat uusineet lupauksensa vuosittain lokakuun Birgitan-päivänä Naantalin luostarikirkossa järjestettävässä messussa, yhdessä sisarten kanssa. Helsinkiläiset tulivat mukaan yhteiseen lupaustilaisuuteen 2002 syksystä alkaen. Velvoittavia maksuja ei ole. Oblaatit ovat tukeneet sisarten toimintaa eri suuruisin summin, ja erikoisosaamistaan hyväkseen käyttäen sekä käytännön toimissa mukana ollen avustaneet sisaria. Moderaattoreina ovat toimineet isä Frans Voss SCJ, isä Rudolf Larenz, isä Zdizlaw Huber SCJ, isä Zenon Strykowski SCJ, isä Nguyen Toan Tri, isä Joosef Dung ja isä Tri uudelleen 2017 alkaen.

Birgittalaissisarten ystävät ry.

Yhteystiedot
Ursininkatu 15 a, 20100 Turku